قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم دارد و حدود 70% مقاومتر از جور ریختگی آن است. پیستون کاربر متحرکی می باشد که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل می گردد و به وسیله شاتون اقتدار حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. حرکت پیستون از طرز شاتون به میللنگ منتقل می شود و موجب گردش میللنگ میگردد. پیستون: استوانه توخالی سربسته ای میباشد که نیروی احتراق را به وسیله شاتون به میل لنگ منتقل می نماید . اصطلاح «شاتون زدن» یا این که «ماشین شاتون زده» در دربین مکانیکها زیاد رایج است. چنانچه موتور ماشین خاموش باشد یا این که نشتی درلولهها(شیلنگ)بوستر ساخت شود, پیستون عظام پیکان سوپاپ یکطرفه اذن ورود هوا به بوستر را نمیدهد.این مهم است، چون بوستر خلاای باید بتواند تا یکسری توشه پس از خاموش شدن موتور نیروی وارده به پدال را تقویت کند، چون شما هیچ گاه دوست نداریدوقتی در مسیری حرکت میکنید، بهر برهان موتور اتومبیل شما خاموش شود. برای مثال در صورتی که گفته شود خودرویی ۴ سیلندر می باشد ، بلوک سیلندر آن ظرفیت قرارگیری ۴ پیستون داخل آن را دارا است. به عنوان مثال در دو دسته اتومبیل مهم اندازه پیستون های شبیه ، خودرویی که مهم پیستون بیشتری می باشد ، اقتدار بیشتری خواهد داشت. تاج پیستون همان قسمت بالایی پیستون بوده و شکل آن اثر گذاری بسزایی بر طرز احتراق سوخت داراست اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که طراحی صحیح آن، سبب ساز اختلاط خوب تر سوخت و هوا شده و اقتدار بهینه را تولید مینماید. این قطعه استوانه شکل پس از احتراق سوخت به بالا و تحت حرکت میکند. شکل کف پیستون مطابق مهم رخ سر سیلندر و صورت محیط احتراق نیز تغییر‌و تحول می نماید . عایقبندی محیط احتراق و دوری از نشت گازها از آن. هنگامی تسمه تایم ببرد، ریتم باز و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و در صورتی که دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال سوپاپ حیاتی تراز رویی پیستون عکس العمل میکند و غیر از شکسته شدن خویش سوپاپ سبب ساز زخم دیدن پیستون هم میشود. همچنین درصورتیکه در دور بالای موتور صدا ارتقا پیدا نماید احتمال خراب بودن این قطعه فراوان فراوان است. همچنین چنانچه کف پیستون خیلی سرد کار کند ،لایه های ترکیب هوا سوخت همسایه آن نمی سوزد . در صورتی که موتور را به هر عاملی تعمیر کردید صد رد صد پیچهای شاتون را تحلیل کنید، پیچ و بستهای هرز شاتون باید ردوبدل شود. شاتون همین اجازه را به پیستون میدهد که بالا و پایین حرکت نماید تا گشتاور چرخشی در موتور ماشین دسته ی پیستون خودرو در جدولانه ایجاد شود. این قطعه حرکت خطی پیستون را به حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل میکند. میل لنگ خودرو هم به میزان تعداد سیلندرهای یک ماشین ، گنجایش پذیرش شاتون را خواهد داشت ، در شکل تحت ، پیستون ، شاتون و میل لنگ یک خودرو 4 سیلندر را تماشا می کنید. شاتون زدن ماشین چیست؟ در ارتباط دارای پیستون در قسمت بالا مصاحبه کردیم و دانستید که همین قطعه در باطن سیلندر قرار دارد و به قطعه­ای به اسم شاتون وصل است و حرکت رفت و برگشتی دارد. همین قطعه استوانهای حرکتهای رفت و برگشتی رو به بالا و پایین داراست که در هنگام بالا رفتن باعث به متراکم شدن سوخت می‌گردد و پس از احتراق و انفجار، به سمت پایین حرکت میکند. هر قطعه از خودرو نقش خاصی بر عهده دارد. دمای این قطعه هنگام حرکت بسیار بالا می‌رود و گرم میشود. موتور ماشین اساسی اجزای پیچیده ای می باشد که یک عدد از این یک سری قطعه موتور خودرو، سرسیلندر نام داراست که مطمئنا توشه ها اسم آن را از تعمیرکاران شنیده اید. به طوری که در چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به میزان 0.006 اینچ یا این که 0.15 میلی متر از قطر دیگر کوچک خیس می باشد و قطر پیستون در بر روی محور 45 مرتبه ای نسبت به محور 0.003 اینچ یا 0.075 میلی متر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است . همین رینگ ها روی پیستون قرار می گیرند و محصول همین حلقه ها از چدن است. این مقایسه انطباق خوبی را میان جواب های المان محدود و دیتا های آزمایشگاهی نشان می دهد در پایان به مراد کاهش تنش حرارتی و کمتر در اتلاف حرارت از نحوه پیستون اساسی تولید تغییرات در محصول پیستون قدام به بهبود جنس آن شده است. در اینجا بیشتر به تحلیل وب سایت piston 04.