فائوچی و نیویورک تایمز

دکتر بیماری دولتی را به خاطر دارید که زمانی سیاست های قرنطینه کووید را که تبلیغ می کرد صرفاً “ناخوشایند” توصیف کرد؟ تریلیون‌ها دلار و زندگی‌های از هم پاشیده بی‌شماری بعداً، اکنون قوی‌ترین مدافع این کشور برای بسته کردن جامعه ایالات متحده وانمود می‌کند که بی‌اهمیت بوده است.

دکتر آنتونی فائوچی برای ایجاد پرونده جدید خود، انجمن دوستانه نیویورک تایمز را انتخاب کرده است، که همچنین مشتاق پذیرش مسئولیت پاسخ های وحشت زده به کووید نیست. در مصاحبه این هفته تایمز با دیوید والاس ولز، دکتر فائوسی می گوید:

ایران می گوید دانشمند برتر هسته ای خود در حمله کشته شده است
مطالب پیشنهادی جدید