ضد کف سیلیکونی

در همین مقاله به معرفی 6 بهترین ضد تعریق طبیعی اشاره می کنیم. تا انتها نوشته اصلی خبرنامه یار باشید. همین میزان تولید می تواند ذیل تأثیر دما، احساسات شدید و حتی عمل بدنی تا 10 لیتر در روز ارتقاء یابد. در ارتفاع دوره های استراحت عادی، تن انسان روزمره 0.5 تا 1 لیتر عرق تولید می کند. همین رویدادهای فیزیولوژیکی طبیعی معمولاً به یک ضد تعریق طبیعی نیاز ندارند، مگر در گزینه ساخت بیش از حد عرق. در چه شرایطی می بایست از ضد تعریق استعمال کرد؟ به جهت در دست گرفتن تعریق بیش از حد در این نواحی می توان از یک ضد تعریق طبیعی به تحت بغل و کف پا استعمال کرد. تعریق یک پدیده فیزیولوژیکی طبیعی می باشد که برای تهیه دمای بدن، دفع سموم و نگهداری از پوست ضروری است. تعریق بیش از حد که به تیتر هایپرهیدروز نیز شناخته می شود، وضعیتی است که معمولا در نوجوانی آغاز می شود. از مزیتهای استفاده از ضد کف میتوان به همین اشاره کرد که بوی قابل توجهی ندارد و هیچ باقیماندهای ندارد. این جور ضد کف ها فراوان اثر گذار بودند، ولی معضل نفت ۱۹۷۳ این گونه از ضد کف ها را دوچندان گران کرد و سبب ساز به فشار برای کمتر محتوای روغن شد. عرق کردن از فردی به فرد دیگر، میزان و مقدار، کلیدی بو و فارغ از بو و … تولید عرق از شخصی به شخص دیگر متعدد هست و ذیل تاثیر ژنتیک، آب و هوا، رژیم غذایی و سالمی است. همین دسته از ضدکف ها، جزو مالامال کاربردترین و دفومرهای سنگین عمل هستند. در نواحی خاصی از بدن مانند دست ها، پاها یا این که زیر بغل رخ می دهد. می تواند به تمام بدن گسترش یابد یا بر روی دست ها، پاها، زیر بغل، رخ یا پوست سر ظواهر شود. مکان های اهمیت بیشترین تعریق، تحت بغل، پاها، صورت و دست ها هستند. ضدکف ها به سه جور کلی ضدکف الکلی، ضدکف سیلیکونی، ضدکف غیر سیلیکونی تقسیم می شود. همچنین کارآیی ضدکف فاقد سیلیکون کاهش از ضد کف سیلیکونی است؛ ولی این جور از ضدکفها سبب ساز ایجاد لکهای روغن سیلیکون نمیشوند. باید به همین نکته دقت داشت که خوب تر است به جهت به کار گیری تروتمیز از پمپ ترازو گیری استفاده شود. قابل دقت ترین رخ کف، کف شناور در سطح است. در واقع، یک کف زدا یا ضد کف می بایست در گوشه و کنار کف نامحلول باشد، و جاذبه سطحی یه خرده داشته باشد، براین اساس در مرحله کف گسترش می یابد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با داروی ضد عرق کف دست وب وب سایت خویش باشید.

حمله قبل از حمله: اوکراین در پشت خطوط روسیه حمله می کند
مطالب پیشنهادی جدید