سرمایه گذاران شرکتی چک های بیشتری را برای استارتاپ های هوش مصنوعی کاهش می دهند

سرمایه گذاران و تحلیلگران می گویند که سرمایه گذاران سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی چک های بزرگ تری می نویسند تا رشد استارت آپ های هوش مصنوعی را سریع دنبال کنند، که به دلیل تقاضای کسب و کارها برای ابزارهای هوش مصنوعی مولد ChatGPT ایجاد شده است.

به گفته شرکت تحقیقات بازار CB Insights، میانگین مقدار VCهای شرکتی سرمایه ای که در معاملات مالی برای استارتاپ های هوش مصنوعی در سطح جهان در سه ماهه اول مشارکت داشته اند، 23.3 میلیون دلار بوده است که تقریباً 37 درصد از میانگین مبلغ 17 میلیون دلاری در کل سال 2022 بیشتر است. سرمایه گذاران شرکتی در حدود 19 درصد مشارکت داشتند…