زنان در علم به خوبی عمل می کنند

سازنده اسباب‌بازی Mattel اخیراً با ساختن «عروسک‌های الگو» از زنان در مشاغل علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی، روز جهانی زن را گرامی داشت و در عین حال ابراز تاسف کرد که «دختران به طور سیستمی از STEM ردیابی می‌شوند». این کلیشه ای است که این رشته ها مملو از تبعیض جنسیتی هستند، اما بر اساس مقاله جدیدی در مجله علوم روانشناسی در منافع عمومی، حداقل در دانشگاه ها داده ها با هم موافق نیستند.

استفان سیسی می نویسد: «ادبیات مربوط به زنان در علم، چه علمی و چه عمومی، جنسیت آکادمیک امروزی را به عنوان نیرویی فراگیر و فراگیر در زندگی روزمره زنان در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) به تصویر می کشد. و وندی ویلیامز از کرنل و شولامیت کان از دانشگاه بوستون. با این حال، بررسی شواهد آنها از سال 2000 تا 2020 نشان می دهد که زنان در علوم علمی خوب عمل می کنند.