رهبری کوبا با یک جنبش مخالف نادر مقابله می کند

اتحادی از نوازندگان هیپ هاپ ، نویسندگان ، هنرمندان شناخته شده در سطح بین المللی و فعالان سیاه پوست به عنوان نیروی محرکه علیه سانسور و سرکوب دولت در کوبا ظاهر شده است ، که باعث یک اقدام نادر دولت کمونیستی می شود: گفتگو در مورد آزادی بیان

صدها کوبایی ، بسیاری از آنها هنرمندان جوان مدارس نخبه ، یک شبه جمعه در مقابل وزارت فرهنگ نئوکلاسیک باشکوه کشور در منطقه مرتفع ودادو هاوانا اعتراض کردند. هر نوع اعتراض در کوبا بسیار نادر است.

“ما …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>