رسانه ها با تیم ترامپ مانند سگ ها ، بایدن مانند توله سگها رفتار می کنند

وقتی جو بایدن به کاخ سفید می رسد ، به نظر می رسد که یک حیوان خانگی اهلی اهلی را به همراه خواهد آورد ، مشتاق چرخیدن و شکم هایشان توسط یک زن و شوهر اول خواستگار.

در آنجا چمپ و میجر ، دو چوپان آلمانی حضور خواهند داشت که یکی از آنها ، مانند استادش ، یکی از کهنه کاران دولت اوباما است. گربه ای هنوز نامش وجود نخواهد داشت که ، هفته گذشته یاد گرفتیم ، سالن های پژواک عمارت اجرایی را بدون هیچ زحمتی شیطانی و امپراطور نوبتی مانند همه گربه سانان بیرون خواهد کشید.

در بالا…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>