رئیس جمهور چپ مکزیک در بحبوحه بیماری همه گیر تبدیل به هاوک مالی می شود

شهر مکزیکو – در حالی که اکثر بزرگترین اقتصادهای جهان امسال هزینه های زیادی را برای جبران ضربه اقتصادی کوید آغاز کردند ، رئیس جمهور چپ مکزیک ، آندره مانوئل لوپز اوبرادور ، علی رغم افزایش فقر ، نظم و انضباط بودجه را دو برابر کرد.

هنگامی که وی دو سال پیش روی کار آمد ، بسیاری از اقتصاددانان از این ترس داشتند که آقای لوپز اوبرادور مانند سایر رهبران چپ در آمریکای لاتین رفتار کند و کسری های زیادی را برای تأمین بودجه برنامه های رفاهی فراهم کند. در عوض ، او اکنون با انتقاداتی روبرو شده است زیرا در طول همه گیری به میزان کافی هزینه نکرده است.

کیت مکش و هدرز چیست و چه کاربردی دارند؟
مطالب پیشنهادی جدید