دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری که بدخواهان او را دوست داشتند متنفر کنند

دونالد ترامپ احتمالاً به عنوان یکی از م effectiveثرترین و مطرودترین روسای جمهور یک دوره ای در سیاست آمریکا ثبت خواهد شد. مخالفان او چنان تحقیر شدند که حتی اکنون نیز به تأثیر او اعتراف نمی کنند. اما تا بحران Covid-19 ، که بیش از جو بایدن و حزب دموکرات به سرنگونی او ارتباط داشت ، سیاست های آقای ترامپ نرخ بیکاری را بسیار پایین آورده بود ، مقررات مالی را که از نظر اقتصادی مهار می کرد ، قطع کرد و بازار سهام را تقویت کرد. . دشمنانش او را نژادپرست خواندند ، اما مناطق فرصت ، اصلاح زندان و تشویق مشاغل سیاه به طور کلی …