دستور کار “زمان بهبودی”

جو بایدن شنبه شب گفت که پس از انتخابات “این زمان بهبودی در آمریکا است.” با این روحیه و برای سازنده بودن ، ما فکر کردیم که می توانیم چند پیشنهاد برای آنچه شما می توانید دستورالعمل شفابخشی بخوانید ، ارائه دهیم. این امتیازات عمده سیاسی نیستند ، اما دارای اهمیت سیاسی نمادین هستند.

معاون رئیس جمهور سابق می تواند با پایان دادن به آزار و اذیت دولت نسبت به خواهران کوچک فقیر شروع کند. این دستور راهبه هایی است که برای یک دهه مخالفت کرده اند که مجبور به پوشاندن پیشگیری از بارداری و سقط جنین شوند …

کشاورزان هندی از طرح های مودی برای اصلاح اقتصاد سرپیچی می کنند
مطالب پیشنهادی جدید