خانه ای که رولینگ استون ساخت

توسط جیمز رجیناتو | عکاسی توسط آدریان گوت برای WSJ. مجله

در میان بسیاری از دارایی های ارزشمند که جان ونر که در طول زندگی حرفه ای خود گردآوری کرده است، جلد قاب شده مجله ای است که او یکی از بنیانگذارانش بود، رولینگ استونبا امضای سوژه اش، شان پن: «به جان، از یک احمق به دیگری.»

حق چاپ ©2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به داو جونز و شرکت است. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

خط هزینه مک کونل - WSJ
مطالب پیشنهادی جدید