جی پی اس (GPS) چیست و چطور کار میکند؟

اولین ماهواره آزمایشی Black-I که مربوط به همین سیستم بود، در 1978 فوریه به فضا پرتاب شد. دو‌مین سیگنال تازه هم به جهت هدف ها ناوبری هوایی استعمال خواهد شد. دومی سیگنال امنیت زندگی (safety-of-life) در افزودن قابلیت و امکان های کنونی GPS نقش زیاد مهمی را بازی خواهد کرد. این شیوه توان کلی سیستم را برای دستیابی به دقت، در دسترس بودن و درست عمل کردن افزایش می دهد و امکان های آن را سوای صرف هزینه ویا صرف هزینه قلیل در زیرساخت های زمینی ارتقاء می دهد. مطالعات هوایی برخی از غیرقابل نفوذ ترین مناطق طبیعی و وحشی به امداد سیستم GPS، شیوه را برای تحلیل حیات وحش منطقه و همچنین زیرساخت های ساخت بشر هموار می کند. تفاوت دارای ال بی اس دارای ای جی پی اس در آن میباشد که ال بی اس در نقاط نابینا به یاری جی پی اس می آید اما ای جی پی اس سرعت اتصال و وضعیت یابی را ارتقا می دهد. از نقطه ای که شما حرکت را آغاز میکنید ، تا وصال به مقصد ، نام تمام خیابان ها و کوچه هایی را که وارد آن میشوید بروی برگه نمایش رهیاب OTO5 خواهید دید و از طریق سیستم صوتی آنی به سوی مقصد هدایت خواهید شد.زمانیکه مقصدی بروی سیستم تعریف‌و‌تمجید میگردد ، رهیاب OTO5 بهترین رویکرد رسیدن به آنرا بسته به موقعیتی که در آن قرار دارید ، به شما اعلام می‌کند و تا زمانیکه به مقصد نرسیده اید به طور دایم شما را حساس سیستم صوتی هوشمند ، از صدق خط مش هایی که درآن حرکت میکنید با خبر میسازد ، بدین وسیله شما حتی یک کوچه را هم اشتباه نخواهید رفت . اطلاعات توده آوری شده به وسیله GPSمی توانند وارد قابل انعطاف افزارهای سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) شده و امکان تحلیل فضایی آن ها را حیاتی بقیه دیتاها به طرز گسترده تری به منظور فهم موقعیت مکانی یگانه آماده آورد. اساسی در کنار هم قرار دادن تصاویر هوایی یار با مختصات حیطه ای حاصل از GPS قدرتمند به چک کردن کارایی های رخ گرفته برای حفاظت از گوشه و کنار زیست و اتخاذ برنامه ریزی کلان خوا هیم بود. سیستم مسیریابی جهانی که در ابتدا Navstar GPS نام داشت، همانطور که اشاره کردیم زیر مالکیت دولت آمریکا قرار دارد. ردیاب یا این که Tracker یک دستگاه الکترونیکی کوچک (3 تا 5 سانتی متر) و سبک (20-100گرم) میباشد که در صورتی که ملازم حیاتی شخص یا این که وسیله دیگری حمل شود ، مکان جغرافیایی آن را بوسیله سنسور جی پی اس ، پیدا کرده و لحظه به لحظه به سیستم مرکزی مخابره میکند. همچنین هلیکوپترها اهمیت استفاده از GPS محیط پیرامون آتش در جنگل ها را رسم کرده و قابلیت و امکان به کارگیری بهینه از منابع خاموش کننده آتش را آماده می سازد. اخذ کننده های نصب شده بر شناور های دریایی حرکت و توسعه و گسترش نشت نفت در دریاها را ردیابی می کنند. به فعالیت گیری این سیستم جامع کاهش قابل ملاحظه ای در پارامترهایی مانند مدت زمانه پرواز، حجم فعالیت و هزینه های عملیاتی هم برای کسانی که در هواپیما فعالیت می نمایند و نیز آن هایی که خدمت دهنده میباشند را به ارمغان آورده است. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم جی پی اس 62s بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

L Catterton یک سوم از هدف 700 میلیون دلاری را برای صندوق آمریکای لاتین جمع آوری می کند
مطالب پیشنهادی جدید