ترامپ حزب خود و جهان را بازسازی کرد

اگرچه مردم آمریکا رأی دادند که دونالد ترامپ برای بار دوم انتخاب نشود ، اما تاریخ او را بعنوان یک رئیس جمهور متعاقب تلقی خواهد کرد – البته اگر این مسئله همیشه به دلایلی که او مدنظر داشت نباشد.

وی که با رهبر اکثریت سنا میچ مک کانل کار می کرد ، قوه قضاییه فدرال را تغییر جهت داد و سه محافظه کار را که به دقت تحت آزمایش قرار گرفتند ، به دادگاه عالی و 53 قاضی دادگاه تجدید نظر منصوب کرد ، که از تعداد باراک اوباما در دو دوره خجالتی است. آقای ترامپ با استفاده تهاجمی از اختیارات اجرایی ، نشان داد که بسیاری از محدودیت های قدرت ریاست جمهوری …

ال پاسو مملو از مهاجران است و پس از تغییر سیاست بایدن آماده است
مطالب پیشنهادی جدید