تجهیزات غذایی جهانی آب و هوا Coronavirus Pandemic

منابع غذایی در طی شیوع ویروس کرونا متوقف شده و هشدارهای اقتصاددانان مبنی بر افزایش سیاست های حمایتی و ایجاد اختلال در بنادر و مسیرهای کامیون را به کمبود جهانی منتقل می کند.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گفت که Covid-19 جوامع جهانی را خراب کرده و مسیرهای حمل و نقل و کارخانه های فرآوری را مختل کرده است ، اما کشورهای در حال توسعه برای پر کردن شکاف تأمین نیرو قدم برداشته اند و برخی از کشورها سیاست های حمایت گرایانه را که قبلاً در همه گیر گرفته شده بود رها کردند.

ایالات متحده برای ارزیابی خسارت ناشی از نشت پرونده های ادعایی در مورد جنگ در اوکراین تلاش می کند
مطالب پیشنهادی جدید