بلوز جمع آوری کمک های مالی خصوصی بر مدیران جدیدتر سنگینی می کند

عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران سهام خصوصی، شرکت‌های جوان‌تر را سخت‌تر از همتایان با مدت‌زمان‌ترشان ضربه می‌زند.

جمع آوری پول برای مدیران صندوق هایی که سوابق کوتاه تری دارند، همیشه سخت بوده است، به خصوص که سرمایه گذاران در سال های اخیر به سمت مدیران بزرگتر مهاجرت کرده اند.

اما از زمانی که کاهش رشد سرمایه خصوصی در سال گذشته آغاز شد، این پویایی ها…

دومنیک کامینگز ، معمار Brexit ، دولت بوریس جانسون را ترک کرد
مطالب پیشنهادی جدید