برزیل آزمایشات واکسن Sinovac Coronavirus چین را از سر می گیرد

SÃO PAULO – مرجع بهداشتی برزیل ، Anvisa ، مجاز به شروع مجدد روز چهارشنبه آزمایشات بالینی واکسن ویروس کرونا ویروس سینوواک چین ، یکی از پیشرفته ترین واکسن در کشور ، پس از تعلیق در اوایل هفته گذشته است.

Anvisa گفت که اطلاعات جدیدی را در مورد “رویداد نامطلوب” در تاریخ 29 اکتبر ارزیابی کرده است که باعث تعلیق در روز دوشنبه شده است ، و نتیجه گرفت که ادامه آزمایشات ایمن است.

برزیل …

طراحی و نحوه ساخت استخرها
مطالب پیشنهادی جدید