بانک کره استند پت; کاهش پیش بینی رشد

بانک مرکزی کره جنوبی برای سومین تصمیم متوالی روی نرخ بهره ایستادگی کرد و پیش بینی رشد اقتصادی خود را برای سال جاری کاهش داد.

بانک کره در ادامه توقف در کمپین افزایش نرخ خود با هدف مبارزه با تورم، نرخ بازخرید هفت روزه را بدون تغییر در 3.50 درصد در روز پنجشنبه نگه داشت.

ایالات متحده در حال گفتگو با منگ وانژو ، رئیس امور مالی هواوی در مورد حل اتهامات کیفری است
مطالب پیشنهادی جدید