بانک کره استند پت; کاهش پیش بینی رشد

بانک مرکزی کره جنوبی برای سومین تصمیم متوالی روی نرخ بهره ایستادگی کرد و پیش بینی رشد اقتصادی خود را برای سال جاری کاهش داد.

بانک کره در ادامه توقف در کمپین افزایش نرخ خود با هدف مبارزه با تورم، نرخ بازخرید هفت روزه را بدون تغییر در 3.50 درصد در روز پنجشنبه نگه داشت.

نیسان بار تهران نیسان بار شهرستان نیسان بار غرب وانت نیسان بار آنلاین
مطالب پیشنهادی جدید