ایالات متحده انتقال نیروها از سومالی را در نظر می گیرد

دولت ترامپ در حال بررسی طرحی برای بیرون کشیدن صدها سرباز آمریکایی از سومالی ، جابجایی مجدد آنها در کشورهای همسایه و تغییر مأموریت خود از آموزش نیروهای دولت سومالی به مبارزه مستقیم با گروه شبه نظامی الشباب است.

تقریباً 700 سرباز مستقر در سومالی به مراكزی در كنیا و جیبوتی منتقل می شوند و برای انجام مأموریت های كوتاه تر ضد تروریسم ، و در درجه اول علیه الشباب ، یك گروه جهادی متحد القاعده ، به سومالی سفر می كنند.

ایالات متحده وزیر دفاع سابق مکزیک را متهم به فساد مواد مخدر می کند
مطالب پیشنهادی جدید