استفاده از داده های بزرگ برای تعیین میزان عملکرد واکسن ها

سازمان غذا و دارو ممکن است طی چند هفته آینده واکسن Covid-19 را برای استفاده اضطراری تصویب کند. چند روز پس از آن چراغ سبز ، میلیون ها دوز به بیماران راه پیدا می کنند. توزیع و اداره از نظر منطقی پیچیده و دشوار خواهد بود. و بررسی ایمنی و اثر بخشی واکسن با تأیید FDA پایان نمی یابد. محققان در حال جمع آوری شواهد در مورد چگونگی عملکرد این محصولات در دنیای واقعی هستند.

واکسن احتمالاً احتمال عفونت جدی یا علامتی را کاهش می دهد …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>