آیا جمهوری خواهان می توانند در زمینه مراقبت های بهداشتی دوباره گروه بندی شوند؟

ObamaCare در این ماه به دیوان عالی کشور بازگشت و به نظر می رسد این قانون در چالش حقوقی دادستان های کل کشور GOP زنده مانده است. مدت طولانی است که این دادخواست یک تمرین بی فایده به نظر می رسد و س realال واقعی جمهوری خواهان این است: حزب قبل از طرح یک بحث سیاسی قوی درباره مراقبت های بهداشتی ، در چند انتخابات شکست خواهد خورد؟

علی رغم موفقیت های جمهوری خواهان در مسابقات سنا و مجلس ، مراقبت های بهداشتی همچنان GOP را آزار می دهد. جان هیکنلوپر ، دموکرات کلرادو که سناتور حزب جمهوری خواه کوری گاردنر را شکست داد ، با ظرافت …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>